Architektúra

 • Modulová stavba sa zakladá z 90 % na priemyselne predpripravených kvalitných elementoch. Systematizovaná sériová výroba vo vykurovaných halách dovoľuje kvalitatívne vysoko hodnotnú, na poveternostných vplyvoch nezávislú realizáciu stavby.
 • Podľa vzoru oceľových pozemných stavieb sa postupuje podľa štandardov. Už vo fáze plánovania sú poskytované informácie o zateplení, konštrukcii, type okien atď. Podstatnú časť tak môže zákazník rozhodne ovplyvniť.
 • Štandardizovanými pracovnými postupmi a kontrolou kvality zaisťujeme stále vysokú kvalitu nášho systému.
 • Nespornou výhodou je možnosť zmeniť v krátkej dobe existujúci pôdorys podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka. Žiadna stena nemá nosnú funkciu a môže byť preto odstránená, prípadne premiestnaná. Tak môže byť napr. z dvoch samostatných kancelárií ihneď vytvorená školiaca miestnosť.
 • A keď už priestor nepostačuje? Žiadny problém - kedykoľvek sa stavba môže ľubovoľne rozrást napr. o ďalšie poschodie.
 • Tiež rozvody vody, kúrenia a elektriky prispievajú k efektivite výstavby, lebo sú priamo zabudované v jednotlivých moduloch a je nutné ich len propojiť medzi sebou.
 • Moduly sa dajú použiť nielen na výstavbu nových objektov, ale aj na prístavby, vstavané objekty (napr. do hál) alebo ako nadstavby existujúcich objektov. Materiál a vzhľad fasády je možné prispôsobiť, môžu byť použité rovnaké typy okien a dverí, čím sa dosiahne vcelku kvalitné spojenie starého s novým. Modulový systém je možné kombinovať tiež s tradičnými stavbami.
 • Tam, kde je nutný masívny spôsob výstavby, ako napr. pivnice, garáže atď., môže byť náš modulový systém postavený na uzavretú betónovú dosku tejto spodnej stavby. Plná voľnosť úprav ponúka mnohostranné možnosti použitia. Či už v kancelárskej alebo správnej budove, škole, škôlke, banke či obytnom dome, tu všade sa dajú realizovať takmer všetky vaše predstavy a požiadavky.
 • Nové objekty môžu byť trojpodlažné prípadne až päťpodlažné. Jednotlivé moduly môžu byťt ľubovoľne zostavované vedľa sebe, ako aj za sebou. Ľubovoľné rozmery modulov dovoľují zaujímavé individuálne dispozičné riešenia. Tak se dajú dobre využiť napríklad problematické pozemky. Práve tieto kombinácie ekonomicky výhodných modulov a minima dodatočných konštrukčných prostriedkov dávajú projektantovi šancu rozvíjať a realizovať vlastnú originálnu architektúru.
 • Fasáda stavieb môže byť štandardná z lakovaného pozinkovaného trapézového plechu alebo môže byť použitá omietka, drevený obklad, prípadne iná alternatíva podľa priania zákazníka. Strechu možno realizovať štandardne z pozinkovaného trapézového plechu alebo s miernym spádom, prípadne môže byť namontovaná dodatočná pultová, sedlová alebo valbová strecha. Poschodové zostavy môžu mať schodiská vnútorné alebo vonkajšie (priame aj točité). Typ a farba podlahovej krytiny, vnútorné obklady stien a stropov závisia len od vašej predstavy.
 • Počítačové plánovanie podporuje realizáciu vašich požiadaviek, pričom každá časť je volne plánovateľná a nie je viazaná na štandardné dĺžky a šírky. Ku každému projektu je zpracovaná statika oceľovej nosnej konštrukcie, v ktorej už môžeme zohľadniť vaše neskoršie požiadavky na rozšírenie, prípadne zdvihnutie danej stavby. Vďaka úzkemu kontaktu so špičkovými architektami a statikmi sme schopní spracovať kompletné podklady na stavebné konanie vrátane tepelných výpočtov a návrhov na ochranu staveb proti ohňu podľa platných noriem.