Ekológia

  • pri výrobe sú použité ekologicky nezávadné materiály
  • pri výstavbe dbáme na minimálne narušenie prírody a premávky v blízkom okolí nového objektu
  • odpratanie stavebného odpadu a materiálu po dokončení stavby je samozrejmosťou
  • väčšina použitých materiálov je recyklovateľná