O firme

  • Firma FAGUS spol. s r.o. bola založená ako čisto česká súkromná spoločnosť v roku 1991. V roku 2002 bola transformovaná na FAGUS, a.s.
  • Vo svojej činnosti nadviazala na bohaté skúsenosti získané v minulosti pri výrobe obytných buniek pre český a východný trh. V priebehu ďalších rokov začala firma postupne prenikať do ďalších európskych krajín s hlavnou orientáciou na nemecký, švajčiarsky a rakúsky trh. Toto obchodné rozšírenie bolo v prvopočiatkoch dôležitým prínosom pre získanie informácií o normách a technológiách západnej Európy.
  • Nadobudnuté skúsenosti, zdokonalená technológia, rýchlosť a zachovanie kvality boli základom pre ďalšiu expanziu na západných trhoch.
  • Firma FAGUS, a.s. je vlastníkom piatich výrobno-technických prevádzok, ktoré zabezpečujú pokrytie požiadaviek našich zákazníkov. Hlavné sídlo firmy je v Slušoviciach, obchodná a prenájmová pobočka pre Českú republiku je v Prahe.
  • Obchodným zástupcom pre slovenský trh je firma FAGUS SK, s.r.o. v Hliníku nad Váhom, ktorá tiež zaisťuje logistiku montáží a servisu našich stavieb pre zákazníkov nielen v celej Európe, ale aj na iných kontinentoch. Ďalšia obchodná a prenájmová pobočka pre Slovenskú republiku je v Bratislave.
  • V roku 1998 bola založená pobočka FAGUS Deutschland GmbH so sídlom v Drážďanoch, ktorá poskytuje ďalšie služby a servis našim nemeckým zákazníkom.
  • Firma FAGUS patrí v Čechách a na Slovensku medzi jednotky na trhu. S viac ako tisícom variabilných obytných a sanitárnych modulov rozmiestnených na skladoch všetkých pobočiek ponúka možnosť okamžitého prenájmu samostatných modulov, ako aj ucelených komplexov vrátane celého vybavenia.