Osvedčenia a certifikáty

  • SLV München - Osvedčenie na zváranie konštrukcií podľa DIN EN 10 025 zodpovedajúcej DIN 18 800, diel 1 tzv. „veľký zvárací preukaz“
  • SVV Praha, s.r.o. – Certifikát akosti ISO 9001
  • TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. – Certifikát všeobecno-technických požiadavok na výstavbu
  • TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. – Certifikát preukázania zhody
  • TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. – Technické osvedčenie kontajneru FAGUS
  • P.B.I. spol. s r.o. – Posúdenie požiarno-technických charakteristík výrobku kontajneru FAGUS s požiarnou odolnosťou 30 a 60 minút
  • HANSEATISCHES UMWELTBÜRO Lübeck – Certifikát zvukovej izolácie kontajnerov fy. FAGUS
  • Certifikát QMS (systém manažérstva kvality) ISO 9001:2008


  • Ku každému použitému materiálu sme taktiež schopní predložiť príslušnú certifikáciu.