Technické údaje

 • Základné moduly sú riešené:

 • v dĺžkach od: 2 438mm do 12 000mm
 • v šírkach od 2 438mm do 3 900mm
 • a so svetlou výškou od 2300mm až do 3100mm.
 • Ďalšie rozmery sú možné na základe individuálnej konzultácie a špecifikácie. Vzhľadom k širokým možnostiam, ktoré modulový systém ponúka, vychádzame vždy z požiadaviek našich zákazníkov.
 • Každý samostatný modul sa skladá zo samonosnej oceľovej rámovej konštrukcie, ktorá zodpovedá presne statickým požiadavkám podľa plánovaného miesta postavenia.
 • Podlahové, stenové a strešné rámy sú vyrobené z oceľových profilov v rôznych profilových hrúbkach a sú zvarené do kostry v tvare kvádra v požadovaných veľkostiach.
 • Rámy sú opieskované a nastriekané vysoko kvalitnou základnou farbou, prípadne sú použité celopozinkované diely.
 • Vnútorné aj vonkajšie steny sú ako suchá stenová výstavba s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami.
 • Podlaha sa skladá z pozinkovaného profilovaného plechu, z danej tepelnej izolácie, parozábrany, podlahovej dosky a ľubovoľnej podlahovej krytiny.
 • Moduly sa špeciálnymi vozidlami dopravujú zo závodu priamo na stavenisko, kde sa skladajú autožeriavmi a montujú odbornými pracovníkmi.