Budete presmerovanż na www.fgs-slovakia.sk

FGS - Ponuka pomoci a spolupráce v krízovej situácii COVID-19 - modulárne stavby

Ponuka pomoci a spolupráce v krízovej situácii COVID-19
*****

V¬†s√ļvislosti s¬†aktu√°lnou epidemiologickou situ√°ciou a¬†n√°rastom v√Ĺskytu ochoren√≠ COVID-19 si naŇ°a spolońćnosŇ• uvedomuje vysok√ļ mieru n√°rokov kladen√Ĺch na Ň°t√°tnu spr√°vu a¬†samospr√°vy v¬†snahe zastaviŇ• rozŇ°irovanie n√°kazy nov√Ĺm koronav√≠rusom.

Dovońĺujeme si preto pon√ļknuŇ• V√°m spolupr√°cu v¬†kr√≠zovej situ√°cii a¬†pomoc¬†pri zriańŹovan√≠ zariaden√≠ a¬†pracov√≠sk ńći pre zdravotn√≠cke, karant√©nne, bezpeńćnostn√© alebo ubytovacie √ļńćely. Vych√°dzame z¬†naŇ°ich sk√ļsenost√≠ pri rieŇ°en√≠ naliehav√Ĺch situ√°ci√≠, medzi ktor√© patr√≠ aj ned√°vna uteńćeneck√° kr√≠za v¬†Nemecku, pońćas ktorej sme realizovali veńĺk√Ĺ pońćet azylov√Ĺch a¬†prechodn√Ĺch obytn√Ĺch zariaden√≠.¬† NaŇ°a spolońćnosŇ• naviac disponuje pren√°jmov√Ĺm parkom obytn√Ĺch, sanit√°rnych a¬†kancel√°rskych kontajnerov, ktor√Ĺ v¬†tejto situ√°cii pon√ļkame k¬†dispoz√≠cii na prednostn√© vyuŇĺite pre tieto √ļńćely.

NaŇ°e obchodn√© kancel√°rie sa nach√°dzaj√ļ v¬†Bratislave a¬†Bytńći, preto sme pripraven√Ĺ relat√≠vne r√Ĺchlo reagovaŇ• na potrebu zabezpeńćiŇ• priestorov√© rieŇ°enia v¬†t√Ĺchto oblastiach. V¬†pr√≠pade vzniku potreby z¬†VaŇ°ej strany pros√≠me kontaktovaŇ• n√°s na t√Ĺchto telef√≥nnych ńć√≠slach:

Vladim√≠r ńĆachan

+421 903 636 393

obchodn√° kancel√°ria Bratislava

Peter MareŇ°

+421 918 903 988

obchodn√° kancel√°ria ŇĹilina

Katar√≠na Jur√≠ńćkov√°

+421 917 780 399

obchodn√° kancel√°ria Bytńća

Marek Minarik

+421 948 870 221

obchodn√° kancel√°ria Bytńća

Marta Tak√°csov√°

+421 948 886 946

pren√°jmy Bratislavsk√Ĺ kraj

Miroslav Dorńćiak

+421 915 785 988

pren√°jmy ŇĹilinsk√Ĺ kraj

 

Pevne ver√≠me , Ňĺe aktu√°lna situ√°cia sa podar√≠ zvl√°dnuŇ• bez z√°vaŇĺnejŇ°√≠ch kr√≠zov√Ĺch opatren√≠, z√°roveŇą sme pripraven√≠ v¬†pr√≠pade potreby poskytn√ļŇ• podporu a¬†spolupr√°cu.

V s√ļvislosti s aktu√°lnou epidemiologickou situ√°ciou a n√°rastom v√Ĺskytu ochoren√≠ COVID-19 si naŇ°a spolońćnosŇ• uvedomuje vysok√ļ mieru n√°rokov kladen√Ĺch na Ň°t√°tnu spr√°vu a samospr√°vy v snahe zastaviŇ• rozŇ°irovanie n√°kazy nov√Ĺm koronav√≠rusom. Dovońĺujeme si preto pon√ļknuŇ• V√°m spolupr√°cu v kr√≠zovej situ√°cii a pomoc pri zriańŹovan√≠ zariaden√≠ a pracov√≠sk ńći pre zdravotn√≠cke, karant√©nne, bezpeńćnostn√© alebo ubytovacie √ļńćely. Vych√°dzame z naŇ°ich sk√ļsenost√≠ pri rieŇ°en√≠ naliehav√Ĺch situ√°ci√≠, medzi ktor√© patr√≠ aj ned√°vna uteńćeneck√° kr√≠za v Nemecku, pońćas ktorej sme realizovali veńĺk√Ĺ pońćet azylov√Ĺch a prechodn√Ĺch obytn√Ĺch zariaden√≠. NaŇ°a spolońćnosŇ• naviac disponuje pren√°jmov√Ĺm parkom obytn√Ĺch, sanit√°rnych a kancel√°rskych kontajnerov, ktor√Ĺ v tejto situ√°cii pon√ļkame k dispoz√≠cii na prednostn√© vyuŇĺite pre tieto √ļńćely. NaŇ°e obchodn√© kancel√°rie sa nach√°dzaj√ļ v Bratislave a Bytńći, preto sme pripraven√Ĺ relat√≠vne r√Ĺchlo reagovaŇ• na potrebu zabezpeńćiŇ• priestorov√© rieŇ°enia v t√Ĺchto oblastiach. V pr√≠pade vzniku potreby z VaŇ°ej strany pros√≠me kontaktovaŇ• n√°s na t√Ĺchto telef√≥nnych ńć√≠slach: Vladim√≠r ńĆachan +421 903 636 393 obchodn√° kancel√°ria Bratislava Peter MareŇ° +421 918 903 988 obchodn√° kancel√°ria ŇĹilina Katar√≠na Jur√≠ńćkov√° +421 917 780 399 obchodn√° kancel√°ria Bytńća Marek Minarik +421 948 870 221 obchodn√° kancel√°ria Bytńća Marta Tak√°csov√° +421 948 886 946 pren√°jmy Bratislavsk√Ĺ kraj Miroslav Dorńćiak +421 915 785 988 pren√°jmy ŇĹilinsk√Ĺ kraj Pevne ver√≠me , Ňĺe aktu√°lna situ√°cia sa podar√≠ zvl√°dnuŇ• bez z√°vaŇĺnejŇ°√≠ch kr√≠zov√Ĺch opatren√≠, z√°roveŇą sme pripraven√≠ v pr√≠pade potreby poskytn√ļŇ• podporu a spolupr√°cu. *****

Mohlo by v√°s tieŇĺ zauj√≠maŇ•

Ak v√°s tento ńćl√°nok zaujal, urńćite sa v√°m bud√ļ p√°ńćiŇ• i ostatn√©.

ńĆl√°nky a aktuality