Budete presmerovanř na www.fgs-slovakia.sk

FGS - Page - modulárne stavby

V┼íeobecn├ę ustanovenia pre k├║pne zmluvy

 

 

 • ┬ž 1 V├Żhradn├í platnos┼ą
 • FGS Slovakia s. r. o. (─Ćalej len FGS) : dod├ívky, v├Żkony a ponuky prebiehaj├║ v├Żhradne na z├íklade t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok, protichodn├ę alebo l├ş┼íiace sa podmienky FGS zmluvn├Żch partnerov nie s├║ uzn├ívan├ę.┬á

 

 • ┬ž 2 Defin├şcia
 • FGS priestorov├ę bunky a kontajnery svojou kon┼ítrukciou a ├║─Źelom pou┼żitia zodpovedaj├║ pohybliv├Żm (mobiln├Żm) zariadeniam a nie pevne stojac├şm budov├ím. Ak KUPUJ├ÜCI s touto defin├şciou nes├║hlas├ş, mus├ş svoj nes├║hlas p├şsomne uplatni┼ą pred udelen├şm z├íkazky.

 

 • ┬ž 3 Pr├ívo na kompenz├íciu a zadr┼żanie
 • Pr├ívo na kompenz├íciu prisl├║cha KUPUJ├ÜCEMU len vtedy, ak s├║ jeho n├íroky pr├ívoplatne ur─Źen├ę, nepopret├ę alebo uznan├ę. Okrem toho je opr├ívnen├Ż k vykonaniu z├ídr┼żn├ęho pr├íva len do tej miery, ak sa zaklad├í jeho n├írok na rovnakom zmluvnom vz┼ąahu.

 

 • ┬ž 4 Vy┼í┼íia moc
 • U oneskoren├Żch dod├ívok alebo v├Żkonov na z├íklade vy┼í┼íej moci alebo podobn├Żch udalost├ş, obzvl├í┼í┼ą v pr├şpade st├ívok, v├Żluk at─Ć. je FGS opr├ívnen├Ż posun├║┼ą dodanie o dobu trvania prek├í┼żok, vr├ítane primeranej doby n├íbehu v├Żroby. To ist├ę plat├ş pri oneskorenom dodan├ş subdod├ívate─żov FGS.

 

 • ┬ž 5 Reklam├ície, notifika─Źn├í povinnos┼ą, z├íru─Źn├í doba, obmedzenie z├íruky.
 • KUPUJ├ÜCI je povinn├Ż splni┼ą notifika─Źn├║ povinnos┼ą pri vad├ích tovaru takto :
  pri zjavn├Żch vad├ích do 10 pracovn├Żch dn├ş po prevzat├ş tovaru,
  pri skryt├Żch vad├ích do 10 pracovn├Żch dn├ş po ich zisten├ş.
 • Za kon┼ítrukciu a remeseln├ę prevedenie ru─Ź├ş FGS a to 2 roky po riadnom odovzdan├ş KUPUJ├ÜCEMU. Odch├Żlne od tohto preber├í FGS pre ni┼ż┼íie uveden├ę stavebn├ę skupiny nasleduj├║ce z├íruky:
 • Elektro pr├şstroje a k├íble, k├║renia, klimatiz├ície, bojlery, bat├ęrie, um├Żvadla, piso├íre, sprchov├ę kab├şny, okn├í, dvere, rolety a ostatn├ę ┼ípeci├ílne stavebn├ę diely ÔÇô pod─ża z├íruk dod├ívate─żov. Ostatn├ę ─Źasov├ę obmedzenia z├íruk s├║ mo┼żn├ę na z├íklade samostatn├Żch jednan├ş.
 • Z├íruka zanik├í pr├şp. je obmedzen├í v nasleduj├║cich pr├şpadoch:
  Pri z├íkazn├şkom sp├┤soben├Żch ┼íkod├ích pri pr├şprave stavebn├Żch pr├íc, neodbornou manipul├íciou u┼ż├şvate─ża, pri vzniknut├Żch ┼íkod├ích v d├┤sledku ├║dr┼żby alebo sp├┤soben├Żch vandalizmom.

 

 • ┬ž 6 Prevzatie
 • Ak KUPUJ├ÜCI v priebehu 10 pracovn├Żch dn├ş po p├şsomnej v├Żzve FGS na odovzdanie a prevzatie tovaru neozn├ími, ┼że na dodan├ş trv├í, plat├ş tzv. fikt├şvne prevzatie.

 

 • ┬ž 7 Stavebn├ę podklady
 • Zhotovenie p├┤dorysn├ęho a z├íkladov├ęho pl├ínu na z├íklade projektovej ┼ít├║die zo strany z├íkazn├şka. Pr├şpadn├ę ostatn├ę podklady po┼żadovan├ę z├íkazn├şkom musia by┼ą najsk├┤r prerokovan├ę s FGS, ak m├┤┼żu by┼ą pon├║knut├ę. Tieto podklady m├┤┼żu by┼ą potom zo strany FGS zvl├í┼í┼ą vy├║─Źtovan├ę.

 

 • ┬ž 8 V├Żkony zo strany KUPUJ├ÜCEHO
 • Vybavenie stavebn├ęho povolenia. Stavba sa prev├ídza od spodnej hrany kontajnera. FGS vyr├íba pod─ża platn├Żch eur├│pskych noriem. KUPUJ├ÜCI je povinn├Ż informova┼ą FGS o v┼íetk├Żch platn├Żch stavebn├Żch predpisoch pre dan├║ oblas┼ą.

 

 • ┬ž 8.1 Z├íklad
 • Zo strany z├íkazn├şka mus├ş by┼ą zaisten├ę prevedenie pevn├ęho z├íkladu pod─ża predlo┼żen├Żch podkladov od FGS, pr├şp. KUPUJ├ÜCEHO pod─ża povolen├Żch podkladov. Prijate─żn├í tolerancia v presnosti z├íkladu
 • ┬▒ 10 mm.
 • Pokia─ż prevedenie z├íkladu neodpoved├í po┼żiadavk├ím FGS, m├í FGS pr├ívo odmietnu┼ą prevedenie mont├í┼że a┼ż do odstr├ínenia z├ívad. T├Żmto vzniknut├ę ostatn├ę n├íklady naviac bud├║ potom uplat┼łovan├ę u KUPUJ├ÜCEHO. KUPUJ├ÜCI je ─Ćalej zodpovedn├Ż, ┼że preveden├ę z├íklady s├║ zhotoven├ę presne pod─ża po┼żiadaviek platn├Żch noriem pre spodn├ę z├íkladov├ę stavby.
 • Vzh─żadom ku charakteru dod├ívan├ęho tovaru mus├ş by┼ą ─Ćalej zo strany KUPUJ├ÜCEHO zaisten├ę dostato─Źn├ę zaizolovanie priestoru medzi z├íkladov├Żm segmentom a podlahou stavby a rovnomern├ę odvetr├ívanie priestoru medzi z├íkladom a podlahou stavby. ─Äalej mus├ş by┼ą da┼ż─Ćov├í voda, ktor├í do tohto priestoru te─Źie, odveden├í mimo segmetov do kanaliz├ície.

 

 • ┬ž 8.2 Mont├í┼ż
 • Pri mont├í┼żi pristav├ş KUPUJ├ÜCI ┼żeriav, pr├şpojku pr├║du s potrebn├Żm v├Żkonom do 10 m od stavby, vodovodn├ę a odpadov├ę pr├şstroje, WC kab├şnu a kontajner pre odpadov├Ż materi├íl. ─Äalej zaist├ş KUPUJ├ÜCI k bezplatn├ęmu pou┼ż├şvaniu, pokia─ż to bude nutn├ę, le┼íenie pre mont├í┼ż atiky, omietky at─Ć.
 • KUPUJ├ÜCI je povinn├Ż zaisti┼ą bezprobl├ęmov├Ż pr├şstup person├ílu FGS na stavenisko. Pokia─ż bud├║ pr├íce FGS znemo┼żnen├ę pr├ícami in├Żch firiem, bude zhotoven├Ż na po┼żiadanie FGS protokol o stave a v├Żkone, tak aby mohli by┼ą pr├şpadn├ę ┼íkody sp├┤soben├ę zo strany in├Żch firiem uplat┼łovan├ę po KUPUJ├ÜCOM. ─îistenie vonkaj┼íej fas├ídy pri zne─Źisten├ş v priebehu dopravy mus├ş by┼ą preveden├ę zo strany z├íkazn├şka. Vn├║torn├ę priestory kontajnera odovzd├íva FGS vy─Źisten├ę a vypratan├ę. Najnesk├┤r posledn├Ż mont├í┼żny de┼ł musia by┼ą zo strany z├íkazn├şka dokon─Źen├ę vodovodn├ę a elektrick├ę pripojenia, aby mohli by┼ą odsk├║┼ían├ę sanit├írne a k├║renarsk├ę vedenia a elektroin┼ítal├ícia. V opa─Źnom pr├şpade bud├║ n├íklady na v├Żjazd k mo┼żnej z├íru─Źnej oprave vy├║─Źtovan├ę.

 

 • ┬ž 8.3 Doprava
 • Aby bolo umo┼żnen├ę bezprobl├ęmov├ę dodanie kontajnerov, mus├ş KUPUJ├ÜCI zaisti┼ą prejazd a pr├şchod k stavenisku. KUPUJ├ÜCI si m├í po prevzat├ş kontajnerov tieto riadne prezrie┼ą a v┼íetky eventu├ílne z├ívady a ┼íkody zazna─Źi┼ą do dodacieho listu, z├ívady vyfotografova┼ą a pr├şpadne zisten├ę z├ívady potvrdi┼ą ┼íof├ęrom. Len v tomto pr├şpade je mo┼żn├ę uplat┼łovanie n├írokov u z├ívad a ┼ík├┤d zapr├ş─Źinen├Żch dopravou u prepravcu.

 

 • ┬ž 8.4 Pokyny k ├║dr┼żbe a pou┼ż├şvaniu
 • V kontajnerov├Żch zostav├ích mus├ş by┼ą dodr┼żiavan├í kon┼ítantn├í izbov├í teplota, t. j. nesmie d├┤js┼ą k ve─żk├Żm teplotn├Żm rozdielom. Kontajnerov├ę zostavy musia by┼ą rovnako denne vetran├ę. Strecha kontajnerov mus├ş by┼ą pravidelne zo strany z├íkazn├şka napr. o─Źisten├í od l├şstia, aby nedo┼ílo k zaneseniu zvodov.

 

 • ┬ž 9 ├Üroky z ome┼íkania
 • Pri ome┼íkan├ş platby KUPUJ├ÜCEHO je FGS opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą ├║roky z ome┼íkania v z├íkonom stanovenej v├Ż┼íke. Pri preuk├ízan├ş vy┼í┼íej ┼íkody sp├┤sobenej ome┼íkan├şm je FGS opr├ívnen├Ż t├║to uplat┼łova┼ą. KUPUJ├ÜCI je opr├ívnen├Ż preuk├íza┼ą vznik men┼íej ┼íkody.

 

 • ┬ž 10 K├║pna cena
 • Dohodnut├ę ceny s├║ uveden├í na fakt├║re s DPH. Doba splatnosti za─Ź├şna term├şnom dodania tovaru KUPUJ├ÜCEMU. Platobn├ę podmienky bud├║ stanoven├ę v k├║pnej zmluve.

 

 • ┬ž 11 V├Żhrada vlastn├şctva
 • Vlastn├şctvo kupovanej veci prech├ídza na KUPUJ├ÜCEHO len pri splnen├ş v┼íetk├Żch po┼żiadaviek z k├║pnej zmluvy. O zabaven├ş kupovanej veci alebo z├ísahu tretej osoby mus├ş KUPUJ├ÜCI okam┼żite p├şsomne informova┼ą FGS a pripravi┼ą potrebn├ę inform├ície k odvr├íteniu tak├ęhoto konania. KUPUJ├ÜCI nie je opr├ívnen├Ż vec nach├ídzaj├║cu sa v jeho dr┼żbe ─Ćalej preda┼ą alebo s ┼łou in├Żm sp├┤sobom disponova┼ą. Pri poru┼íen├ş ustanoven├ş k├║pnej zmluvy, obzvl├í┼í┼ą pri oneskoren├ş platieb je FGS opr├ívnen├Ż odobra┼ą tovar sp├Ą┼ą a KUPUJ├ÜCI je ho povinn├Ż vyda┼ą.

 

 • ┬ž 12 Ochrann├ę pr├ívo
 • V pr├şpade poru┼íenia ochrann├Żch pr├ív, vr├ítane autorsk├ęho pr├íva, ru─Ź├ş KUPUJ├ÜCI za v┼íetky z toho FGS vzniknut├ę priame i nepriame ┼íkody.

 

 • ┬ž 13 Zachovanie tajomstva
 • Na v├Żkresy, v├Żpo─Źty a in├ę odovzdan├ę poklady k prevedeniu objedn├ívky si FGS vyhradzuje vlastn├şcke a autorsk├ę pr├ívo. KUPUJ├ÜCI sa zav├Ązuje, v┼íetky od FGS v r├ímci zmluvn├ęho vz┼ąahu odovzdan├ę d├┤vern├ę inform├ície pr├şsne utaji┼ą a neodovzda┼ą tretej osobe, a┼ż do udelenia v├Żslovn├ęho s├║hlasu FGS na ich zvrejnenie alebo ak sa stan├║ v┼íeobecne zn├ímymi. KUPUJ├ÜCI nebude pou┼ż├şva┼ą d├┤vern├ę inform├ície mimo zmluvn├Ż vz┼ąah alebo pre vlastn├ę ├║─Źely.

 

 • ┬ž 14 Odchyln├ę dojednania
 • S v├Żnimkou os├┤b zap├şsan├Żch v obchodnom registri k opr├ívneniu k zastupovaniu, nie je ┼żiadny z FGS pracovn├şkov opr├ívnen├Ż uzatv├íra┼ą ├║stne ved─żaj┼íie dohody, ktor├ę by sa t├Żkali obsahu p├şsomnej zmluvy a t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok.

 

V pr├şpade rozporu t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a konkr├ętnej k├║pnej zmluvy, platia prednostne ustanovenia k├║pnej zmluvy.

 

Mohlo by v├ís tie┼ż zauj├şma┼ą

Ak v├ís tento ─Źl├ínok zaujal, ur─Źite sa v├ím bud├║ p├í─Źi┼ą i ostatn├ę.

Články a aktuality